Kontakt:

Siedziba: woj. pomorskie
ul. Olchowa 11, 81-526 Gdynia
tel./fax.: 58 620 63 43

Poczta elektroniczna: kancelaria@przybylowski.pl
Sekretariat czynny: poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 17.00

REGON 192649527, NIP 739-155-98-20
Nr konta bankowego: 54 1140 2004 0000 3602 3012 0345

Adwokat Gdynia: Paweł Przybyłowski, tel.: 0 502 039 355
Poczta elektroniczna: adwokat@przybylowski.pl